PİERRE LOTİ'NİN ŞEHBAL DERGİSİ'NE MEKTUBU


Türk dostu Fransız edibi Pierrre Loti etrafındaki tartışmaları bir tarafa bırakırsak, Şehbal dergisine gönderdiği şu mektubu daha rahat okuyup anlayabiliriz. Üstelik dergide Fransızca aslı verilen mektubu bugünkü Türkçeye çevirenler olursa aşağıdaki metinle mukayesesini yaparak dilimizin geldiği noktayı da bir anlamda tecrübe etmiş olurlar. Belki bu tercümelerinden bizi de yararlandırmak için paylaşanlar bile çıkabilir.

MUHİBB-İ MUHTEREMİMİZ MÖSYÖ PİYER LOTİ’NİN «ŞEHBAL»E BİR MEKTUBU
TERCEMESİ

Azizim Efendim,

Efsûs ki Türkçe okumak bilmeyorum! «ŞEHBAL»in bana tahsis buyurduğunuz nüshasında Türk münevverleri tarafından hakkımda yazılan bütün o lütufkâr ve dilfirib fikirlerin tercemesini nihayet ancak dün alabildim. Kendilerine iblağını bu gün sizden rica etmek istediğim teşekkürât-ı mütehassisâneyi iş’ârda beni ne kadar gecikmiş bulacaklar! Mazhar-ı afv olmam içün lütfen onlara söyleyiniz ki ben zaman-ı kadîm Şarklılarındanım; yani vaktin geçişinden çokluk haberdar olmayan biri. Onlara bilhassa deyiniz ki muazzez Türkiya’mıza ruhumla, bedenimle sâdığım ve hakaretlere, tehditlere rağmen Osmanlıların ruhundaki asalet ve ulviyetleri daha ziyade tanıtmaya daima sarf-ı kuvvet edeceğim.
Size ve herkese karşı olan teşekkürât-ı amîkamı kabul buyurunuz, efendim.

(İmza)

Piyer Loti


Yorumlar