NEGOTİN ŞEHİTLİĞİ


Balkan Harbi’nde tam bir felakete maruz kalan Osmanlının Rumeli ciheti topraklarında milyonlara varan sivil kayıpların yanı sıra şehit, gazi ve esir olarak çok sayıda askeri de kaybettik. Bunların bazıları izi, yolu bilinmez mezarlara gömüldü. Bazıları da burada olduğu gibi bir abide ile gelecek nesillerin hatırlaması için bırakıldı. Ne var ki bugün bu Negotin kasabasındaki şehitliğimizi biliyor muyuz, işte ondan şüpheliyim. Milli Savunma Bakanlığının yurtdışı şehitlikler listesinde bu şehitliğe yer verilmediğinden dolayı günümüzde bilinmediğini düşünüyorum. İlk fırsatta bunu MSB’ye ileteceğim. Şehbal dergisinden aldığım bu kupürün çevriyazısını takdim ediyorum.
NEGOTİN’DE BIRAKTIĞIMIZ SON NİŞANE-İ HAZİN
Sırbistan’ın Negotin kasabasında açlıktan, çıplaklıktan, tifodan vefat eden sekiz yüz kadar esir Osmanlı askeri oradaki Hıristiyan mezarlığının bir köşesine defnedilmişler idi. Silah arkadaşlarının arasında cem’ olunan bir iane bu biçarelere bir abide-i kabir rekzine medar oldu. Resmini derç ettiğimiz abidenin üzerinde şu satırlar okunuyor: «Negotin’de vefat eden üsera-yı Osmaniye’nin ruhlarına el-Fatiha. Sene 1328-1331» [1912]

Yorumlar