İSTANBUL’UN EN ESKİ OTOMOBİL SERVİSİ


Sultanahmet semtinde Hüseyin Şazi Bey’e ait Metanet Garajı adıyla çalışan bir otomobil servisi varmış. Hüseyin Şazi Bey sadrazamın bozulan makam otomobilini tamir etmek üzere teslim aldığında ücret ve teslim tarihini de içeren bir taahhütnameyi Sadaret’e vererek tarihe geçmiş. Daha eski bir tamirhane-otomobil servisi taahhütnamesi görmediğim için şimdilik en eskisi budur. Başkasını bilen varsa paylaşabilir.

METANET GARAJI

Hüseyin Şazi
İstanbul Sultan Ahmed Divan Yolu numero 126
Otomobil, Motor ve Motosiklet Tamiri
ve Her Nev’i Makineye Ait Tamirat Deruhde Olunur
Rükub-ı sâmî-i hıdiv-i efhamiye mahsus otomobilin ----- aksam-ı sairesindeki bozuklukları tamir içün on bin beş yüz kuruşa pazarlık eylediğimi ve her türlü tamirat ve nevakısın ikmali ile otomobili Perşembe günü akşamına teslim edeceğimi mübeyyin işbu taahhütnamem ita kılındı.
28 Ağustos 337 [28 Ağustos 1921]
[İmza]


Yorumlar