İŞGAL İSTANBUL'UNDA İNGİLİZLERİN SULTAN ABDÜLAZİZ'İN TAHTINA EL KOYMASI

Hırsız İngiliz Miralayı Maxwell
"Reklam arası" devrinden bir kesit. İstanbul'un işgali zamanında İngiliz işgal kuvvetlerinden Miralay Maxwell isimli bir subay Beykoz Kasrı'na bir botla sellemehüsselam yanaşır. Orada görevli Türk askerlerine "Padişahınız Vahdettin, Sultan Aziz'in tahtını bana hediye etti" diyerek tarihi tahtı botuna yükletip çeker gider. Zavallı Harbiye Nazırına bu durumu sadrazama bildirmek düşer.

METİN:

Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi
Maruz-ı çaker-i kemineleridir ki
Miralay Maksivel [Maxwell] cenablarının 13 Haziran 1337 tarihinde Beykoz Kasr-ı Hümayunu'na gelerek orada bulunan ve cennetmekan Sultan Abdülaziz Han'a ait olan tahtı Zat-ı Şahane [Vahdeddin kastediliyor] tarafından kendisine hediye ve ihsan edildiği beyanıyla alarak bir istimbotla götürdüğü anlaşılmakla arz-ı malumat olunur.Ol babda emr u ferman hazret-i veliyyu'l-emrindir.
8 Şevval 1339 15 Haziran 1337 [1921]
Harbiye Nazırı 


Yorumlar