GİZLİ DAMGASI

Osmanlı Ordu-yı Hümayunu Başkumandanlığı Vekaleti antetli bu belgenin yanındaki içiçe geçmiş iki hilal damgası "gizli" kaydı olan belgelere vurulurdu. Derecesine göre tek, çift hilal olabiliyordu. Ben henüz göremedim ama üç hilalli olanları da mevcutmuş. Bu belgenin altındaki imza Enver Paşa'ya aittir. Günümüzde bunun gibi çok sayıda gizli belge, araştırmaya açık tasniflerde görülmektedir. Şeffaf devletiz vesselam.


Yorumlar