MAHMUD ŞEVKET PAŞA - VENİZELOS KAHVE MUHABBETİ

OLAY TANIDIK GELİYOR! TARİH TEKERRÜR ETMEK ZORUNDA MI?
Gazete kupürü Patris gazetesinden. Belgenin üst tarafındaki yazı da konumuzla alakalı değil. Sadece renkle işaretlenmiş kısmını çevirdim. Bu gazetedeki ibareye göre Hareket Ordusu Kumandanımız, sonradan sadrazamımız Mahmud Şevket Paşa, Balkan Harbi’nin başlarında demiş ki “Yakın zamanda kahvemi Atina’da içeceğim”. Zafer beklerken unutulmaz bir yenilgiyle karşılaştığımız Balkan Harbi’nde Selanik elden çıkınca, Venizelos burada masayı kurmuş, gazetecileri çağırmış ve kahvesini içerken Mahmud Şevket Paşa’ya naziresini yaparak bir güzel dalgasını geçmiş. “Paşa Atina’da kahvesini içemedi ama ben Selanik’de kahvemi içiyorum”
METİN:
“Şu varakaya melfuf bulunan Rumca gazete maktuası üzerine 11 Şubat 1913 tarihi yazılmış ve fotoğrafın zirinde dahi «vaktiyle Mahmud Şevket Paşa’nın ahd-i karibde kahvemi Atina’da içeceğim demiş olmasına rağmen şimdi fotoğrafında görüldüğü veçhile bu kahveyi Venizelos Selanik’de içiyor» ibaresi münderiç bulunmuştur.”Yorumlar