HİNDİSTAN HİLAFET CEMİYETİ


Bu antet bir dönemin Türk dostu Hint Müslümanlarının ve bazı Hinduların bir araya gelerek kurdukları Hilafet Cemiyeti'nin antetidir. İngiliz sömürgesi olan Hindistan'ın bağımsızlığı yolunda Osmanlı Hilafetinin desteklenmesi düşüncesiyle yola çıkmışlardır.
Cinnah'tan, İkbal'e, Mevlana Azad'dan Müşir Kıdvai'ye kadar Hint Müslümanlarının en önemli isimleri, çok etkili ama sonuçsuz politikalar yürütmüş bu örgütün lider kadrosundaydı. Üstelik kuruluş yıllarında, Hindistan Milli Kongresi lideri Gandi bile merkez komitesine katılmıştı. Lozan Anlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı bu cemiyet tarafından tüm Hindistan'da yapılan gösterilerle kutlandı.
Saltanatın kaldırılmasından sonra Hilafet makamına getirilen Abdülmecid'in halifeliğini tanıdılar ve Mustafa Kemal'e "Münci-i Hilafet (Hilafetin Kurtarıcısı)" unvanını verdiler. 3 Mart 1924'de hilafetin de kaldırılmasıyla merkez komite önderleri arasında ihtilaf çıktı. Bazıları Türkiye'nin hamlesini desteklediler ve Hindistan'ı bağımsızlığa kavuşturmalarının hilafetten önce geldiğini belirttiler. Bazıları da yeni bir halife arayışına başladılar. Projeleri gerçekleşmeyince onlar da Hindistan'ın bağımsızlığını sağlamaya öncelik verdiler.

Yorumlar