GÖZDEN SÜRMEYİ ÇALMAK


Günümüzde hırsızlık kariyerindeki zirve noktasını ifade ederken söylenegelen bu deyime yüklenilen mâna ve mefhum ile gerçeğinin hiç alakası yoktur. Eskiden “gözden sürmeyi çeker” şeklinde kullanılırmış. Günümüzde daha çok “adamın gözünden sürmeyi çalar” şekliyle söyleniyor. Bir kere sürme zaten çoğunlukla kadınların sürdüğü bir malzeme. Yaygın değildir ama  bazı erkekler de kullanırdı. Erkeklerin çok yaygın olarak kullanmaları gerekir ki “adamın gözü” nitelemesi normal karşılansın. Bu sebepten kavramların karşılığını başka yerlerde aramak gerekiyor. Bu deyimdeki “sürme” tersanelerde gemi yapımında kullanılan bir kereste ürünü. “Göz” ise ekli resimlerde de görüleceği üzere tersanelerdeki kemerli bölmeler. Bazı gözlerde gemi inşa edilirken, bazılarında da  boyları 15-20 metrelere ulaşabilen sürmeler saklanıyor. Buraları tabii olarak asker koruması altında. Şimdi bir hırsız öyle maharetli olabilecek ki o kadar nöbetçiyi, engeli aşacak, gözlere girecek ve oradaki dev gibi sürmeleri çalacak. Bu hırsız gayet tabii becerikli hırsızdır ve deyimdeki taltife layıktır. 

Mehmed Zeki PAKALIN, Tarih Deyimleri ve TerimleriAlanya Tersanesi
Haliç Tersanesi

Yorumlar