VALLAHİ HİCAB EDERİM


Sultan Birinci Abdülhamid’in hanımlarından, Sultan Dördüncü Mustafa ile Şehzade Ahmed’in annesi Sineperver Valide Sultan’ın Sultan Birinci Abdülhamid’e yazdığı bir mektup hissiyatımı epeyce galeyana getirdi. Kendisine Kasımpaşa’da bir  ev alınmasını rica ve niyaz ediyor. İmlası bozuk olsa da halis İstanbul Saray Türkçesi ile yazıyor ve bizler de rahat rahat anlıyoruz. Bir iki kelime gereksiz yere sadeleştirilmeseydi o kelimeler için de sözlüğe bakmaya hiçbirimiz gerek duymayacaktı. Neyse anlaşılmayan bir iki kelime için hemen Google’a yazıverin.

1-Şevketlü kudretlü kerametlü padişahım efendim sultanım hazretlerinin mübarek
2-hak-i pa-yi şeriflerine yüzüm gözüm sürdüğümden sonra benim efendim sultanım
3-arzuhal-i kulları budur ki: ben cariyenize bir ev kerem edesiz ziram
4-alacak kudretim yokdur. Siz efendimden rica niyazım budur. Ben kulunuzu
5-sevindiresiz. Hak azimüşşan siz efendime tûl ömürler ihsan
6-eylesün. Bir gününüzü bin eylesün. Rabbim Sultan Selim Efendimizi
7-ve Sultan Mehmed Efendimizi size ve bize bağışlasun. Nice şehzadeler
8-ile dahi sevindirsün. Amin. Ben kulunuzu bir hane ile mesrur edesiz
9-vallahi azim alacak kudretim yokdur. Rabbi teala malumdur siz efendim
10-dururken halim kime bildireyim. Vallahi hicab ederim. Ancak halim efendime
11-malum. Benim efendim sultanım bâkî kerem inayet siz efendimden. Kasım
12-Paşa bucağında kalırım. Benim efendim sultanım padişahım inayet
13-buyurasız. Bir hane ile mesrur idesiz.


Kulunuz
Sineperver.


Yorumlar