SADE TÜRKÇE İLE YAZILAN TARİH KİTABI


Basiret Gazetesi’nden. Mehmed Mazhar Fevzi’nin “Haber-i Sahih” adını verdiği tarih kitabının dördüncü cildi yayınlandığında verilen bir ilan. Burada dikkat çekici husus “Osmanlı” tarihinin “sade Türkçe” ile kaleme alınmış olduğunun bildirilmesidir. Neden “Osmanlıca” dememiş acaba. Mazhar Fevzi Efendi kendinden çok önce kaleme alınmış tarih kitaplarının büyük kısmının lisanını ve üslubunu beğenmiyor da ondan. Dillerini ağdalı, konuları anlatışlarını akla uzak hikaye anlatır gibi buluyor.

İLAN METNİ


“Haber-i Sahih” nâm Osmanlı Tarihi’nin bu kere dördüncü cüz’ü dahi tab’ olunup meydân-ı intişâra çıkarılmışdır. Tarih-i mezkûr sade Türkçe ibare ile kaleme alınmış olduğundan mutâlaasından herkes istifade edeceği ve husûsiyle cüz-i mezkûr bir takım vekâyi’-i mühimmeyi hâvî olduğu erbâb-ı mutâlaaya ihtâr olunur. [Yandaki 2 rakamı ilanın ikinci kez yayınlandığını gösterir]

BASİRET GAZETESİNDEN


HABER-İ SAHİH, MEHMED MAZHAR FEVZİ, 4. CİLT. SENE 1291


Yorumlar