MEHMED AKİF'İN KASTAMONU NASRULLAH CAMİİ VAAZI

Mehmed Akif, Milli Mücadele'ye katılmak üzere İstanbul'dan Ankara'ya geldiğinde Sebilürreşad Dergisi'ni de Ankara'da çıkarmaya başlamıştı. Burdur Milletvekili olarak aynı zamanda Anadolu'nun çeşitli yerlerinde vaazlar vererek halkı aydınlatma ve Milli Mücadele saflarında yer almaya teşvik ediyordu. Kastamonu Nasrullah Camii'nde verdiği vaaz daha sonra Sebilürreşad Dergisi'nde neşredilmiş ve üç baskı yapıp ordulara dağıtılmıştır.Yorumlar