MAKUL ŞÜPHE! ÖNÜNE GELENİ SUÇLU SUÇSUZ DEMEDEN ASMAK YAKIŞIR MI KOCA KANUNİ’YE!İstanbul’da misli görülmemiş bir zulmün, haksız hukuksuz yere idam edilen 800 kadar masumun hikâyesini bilir misiniz?

1527 yılında Osmanlı tahtında Kanuni, sadarette Makbul İbrahim Paşa (Pargalı), şeyhülislamlıkta da İbni Kemal’in bulunduğu zirve yıllarıdır. Bu devirde adalet olmayacak da ne zaman olacak. Gelin görün ki Sultan Selim semtinde hırsızlık amacıyla girilen bir evin sakinlerinin öldürülmesi üzerine İstanbul’da dehşetli bir devlet terörü yaşanmış. İstanbul’da sakin ne kadar ırgat, ekmekçi, mumcu, aşçı, odun yarıcı gibi genellikle bekârların icra ettikleri meslek mensupları devletin gözünde bir anda suçlu ilan edilmişler. İçlerinden birisine dahi işlenen hırsızlık ve cinayetin faili olmak suçlaması yapılamamış olsa da toplatılanlardan durumları şüpheli görülen 800 kadar insan çarşıda, pazarda, sokaklarda idam edilerek katledilmişler. Sözde bu katliamla halka etkili bir gözdağı verilmiş. Ya o masumların dökülen kanının hesabı ne olacak. Allah bilir…

METİN

934 senesi mümkün mertebe âsudelikle geçmiş, yani dâhili ve hârici muharebat vuku bulmamış ise de zîrde söylenecek vukuat bu senenin safha-i eyyamında kanlı bir gadr lekesi bırakmıştır. O da şudur:

Mah-ı Cumadessani’de İstanbul’da Sultan Selim Mahallesi’nde bir haneye geceleyin hırsız duhul edip içindeki zükur ve inas hane halkı idam ve eşya-yı mevcude sirkat olunmuş olduğundan, bu facianın mütecasirleri bulunmak içün İstanbul’da ne kadar ırgad, ekmekçi, mumcu, aşçı, odun yarıcı makulesi var ise hükûmetçe toplatıldı. Eğerçi içlerinde şer’ ve kanuna uyar surette fail-i fezahat tebeyyün ettirilememiş ise de toplanılan eşhasın içinde hallerinden şüphe olunan 800 kadar insan çarşılarda sokaklarda ve cemiyet yerlerinde salb olunmağla halka ibret-i müessire gösterildi.
Yorumlar