KUTÜLAMARA ZAFERİMİZ - İNGİLİZLERİN ADINI BİLE DUYMAK İSTEMEDİĞİ SAVAŞİngiliz Ordusu 20. Yüzyılda iki defa büyük darbe almıştır. İki darbeyi de Türklerden yemiştir. Bunun dışında koca bir yüzyıl başarıdan başarıya koşmuş bir ordudur. Karşımızdaki en feci mağlubiyetlerinin birincisi Çanakkale zaferimizdir. Uzun süren bir ilgisizlikten sonra yakın tarihlerde yeşeren bir merakla artık topluma mal olmuş, yayın üstüne yayın, belgesel filmler, düzenli seyahat seferleri ile halkın ilgisine mazhar olmuştur.

İkinci büyük galibiyetimiz olan Kutü’l-Amara ise toplumun büyük bir kesiminin meçhulüdür. Birinci Dünya Harbi’nde Irak Cephesi’nde Kut ve Amara arasında sıkıştırılan General Townshend komutasındaki İngiliz Ordusu neredeyse tamamen imha edilecekken teslim olarak bu acı sondan kurtulmuştur. 5 Aralık 1915 tarihinde kuşatma taarruzu başlamış 29 Nisan 1916’da İngilizler teslim olmuştur. Burada alınan İngiliz esirleri ile diğer cephelerde  İngilizlere esir düşen Türklerin değişimi yapılarak Türk esirler de özgürlüğe kavuşmuştur.


Bu galibiyeti sağlayan kahraman ordunun komutanı Halil Kut Paşa'nın galibiyetten sonraki nutku aşağıdadır.Arslanlar!
Bütün Türklere şeref ve şan İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın güneşli semasında şehitlerimizin ruhları sevinçle gülerek uçarken, ben de hepinizin pâk alınlarından öperek cümlenizi tebrik ediyorum. Ordum gerek Kut karşısında gerekse Kut’u kurtarmaya gelen ordular karşısında 350 subay ve 10.000 erini şehit vermiştir. Fakat buna karşılık bugün Kut’ta 13 general, 481 subay ve 13.300 er teslim alıyorum. Bu teslim aldığımız orduyu kurtarmaya gelen İngiliz kuvvetleri de 30.000 zayiat vererek geri dönmüşlerdir. Şu iki farka bakılınca, cihanı hayretlere düşürecek kadar büyük bir fark görülür. Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte Türk sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale’de, ikinci zaferi burada görüyoruz.
O tarihte esir olan genç İngiliz subaylarından birinin 1951’de Halil Kut Paşa’ya gönderdiği Türkçe mektubu Resimli Tarih Mecmuası'ndan iktibas ediyorum.


GENERAL TOWNSHENDYorumlar