KKTC MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ-GİRNE


Bu bina sadece bir arşiv değildir. Kıbrıs Rumlarının 19. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren kilise sermayesini kullanarak Türk emlakini ele geçirme operasyonunun müşahhas numunelerinden biridir. Kıbrıs metropolitliği sermayesi ile parasız Türk köylüsünün borçlandırılması ve zaman içinde ödeyemediği borçların karşılığında ipotek ettiği arazilerinin metropolitliğe veya Rum cemaatine kazandırılması hedeflendi. Bu projenin Girne ayağında adanın en büyük tefeci-bezirganlarından Severis bulunuyordu. Kıbrıs Milli Arşivi'nin binası da 1974 öncesi bu adamın malikanesiydi. Harekat sonrası terk edilen bu malikane arşiv binası olarak kullanılır. Günümüz insanının adını ve yaptıklarını hatırlamadığı Severis'in binası aynı zamanda acı hatıraların da arşivi olmaktadır. (Foto: Mustafa Küçük)


Yorumlar