İZMİR’E DÜŞEN GÖKTAŞLARI ŞİMDİ NEREDEDİR?1902 senesinde İzmir’in Damlacık mahallesinde bir evin çatısına göktaşı düşmüş. Kiremitleri ve tavanı parçalayarak evin içine düşen göktaşı parçalarını incelenmek üzere İstanbul’da Müze-i Hümayun’a (şimdiki Arkeoloji Müzesi) göndermişler. Diğer belgelerde onlar da incelemelerini yaptıktan sonra taşların önemine binaen geri kalanların da gönderilmesini talep ediyorlar. Bu taşlar günümüzde nerede saklanıyor acaba.

BELGE METNİ:

AYDIN VİLAYETİ
MEKTUBİ KALEMİ
ADED
58

MAARİF NEZARET-İ ALİYYESİNE

Atufetlü Efendim Hazretleri
Şehr-i hâlin dokuzuncu Cumartesi gecesi saat birde cevv-i havada şerare-feşan olarak İzmir’in Damlacık Mahallesi’nde bir sakafa sukut ile kiremit ve tavanı delerek içeriye düşmüş olan hacer-i semavi parçaları Müze-i Hümayun’ca tedkikat-ı fenniyyeye lüzum görüldüğü halde icabı ifa olunmak üzere postaya teslimen irsal olunmakla ol babda irade efendim hazretlerinindir.

23 Cumadelula 1320 – 15 Ağustos 1318 – [28 Ağustos 1902]


Vali-i Vilayet-i Aydın
[Mühür]Yorumlar