VANLI MEHMED EFENDİSultan Dördüncü Mehmed devrinin en önemli din adamlarından olup sürgüne yollandığı Bursa-Kestel’de 1685 yılında vefat eden Vânî Mehmed Efendi’nin kendi inşa ettirdiği camideki kabridir. Sekiz-on sene önce bu fotoğrafı çektiğim vakit türbesinde ve haziredeki kitabeler kara boyalı bir el tarafından çalakalem boyanmıştı. İnşallah bu zaman zarfında elden geçirilip yapılan tahribatın izleri silinmiştir. Vani Mehmed Efendi “Türk Tarihi”nde tartışmalı bir kişiliktir. Meziyetleri ile zaaflarının muhasebesini yapmak benim açımdan mümkün değildir. Şu kadarını söylemeliyim ki bu ülkede ulema sınıfında Türk lafını telaffuz ederek Oğuz Kağan’dan bahseden nadir kişilerdendir. Sırf bu özelliği bile başka bir gözle incelenmesini gerektiriyor. Mezar kitabesinin okunuşu şöyledir.

SÜBHANALLAH
Kıdvetü ulemâi’s-sâlihîn
Zübdetü fuzalâi’l-kâmilîn
en-Nâtıku bi’l-Hakk
el-Vâizu li’l-halk
ed-Dâ’î-i ilallah
el-Mültecî-i ilâ civârullah
Muhammedü’l-Vânî Revvahallahü Rûhahu


Fî yevmi’l-Cum’ati
es-Sâlisü aşer
min Zilka’deti’ş-Şerîfe fî
şühûri sittetün
ve tis’ûne ve elf
senetün
1096
[11 Ekim 1685]


Yorumlar