TOGAN


Müellif Ahmed Zeki Velîdî (yeni soy adı ile Togan) 1890 senesi 10 Kânûn-ı Evvel’de Başkurtistan’da Yurmatı kantonluğunda Közen karyesinde doğmuş ve 1916 senesine kadar hayatını muallimlikte geçirmiştir. Mezkur sene Ufa’da Osmaniye Mektebi’nde muallim iken Ufa vilayeti İslamlarını temsil etmek üzere Duma’nın «Müslüman Fraksiyonu Buyurası» azası olarak Petersburg’a gönderilmiş ve o günden itibaren Başkurtistan ve Türkistan siyasi meseleleriyle meşgul olmuştur. 1923 senesinde Rusya’dan ayrılmış. 1927 senesi bidayetinden beri İstanbul Darülfünunu’nda, 1935-1939 senelerinde Almanya’da Bonn ve Göttingen Üniversitelerinde hocalık etmiştir. 1939 sene Eylül’ünden itibaren tekrar İstanbul Üniversitesi’nde profesördür.

"Bugünkü Türkistan" kitabından iktibas.
Yorumlar