OSMANLININ SON DEVİR ÖZEL SEKTÖR FABRİKALARINDAN BAZILARIOsmanlı Devleti'nin son döneminde sanayileşme faaliyetleri daha çok devlet eliyle yürütülmektedir. Askeri ihtiyaçlar öncelikli olmak üzere yerli üretime ağırlık verilmeye çalışılmaktadır. Özel sektörün yeterli sermaye birikimi olmadığından fabrikasyon üretim ve fabrikalaşma çok zayıftır. Servet-i Fünun dergisi özel sektöre sermaye birikimi ve fabrikalaşmayı teşvik yolunda bazı fabrika resimlerini seri halinde yayınlamış. Küçümsememek lazım, o devirde sınai üretimimiz çok sınırlıydı ve milletin gözünü açmak lazımdı. Zaten gurur duyulan tesislerin Göksu Tuğla Fabrikası, Paşabahçe İspermeçet Fabrikası, Ahırkapı Fanila Fabrikası ve Bomonti Bira Fabrikası olduğuna bakarsanız üretim çeşitliliği yerlerde geziyor, buna da şükür diyorlar. Bu resimleri künyeleriyle veriyorum ki bu konudan güzel bir makale çıkarıp kullanmak isteyenlere faydamız olsun.

Göksu Tuğla Kiremit Fabrikasının Derununda Delikli Tuğla İmali

Türk Darüssınaalarından: Ahırkapı Fanile Fabrikasının Derunu

Boğaziçinde Paşabahçe İspermeçet Fabrikası

Feriköyü'nde Bomonti Bira Fabrikası

Yorumlar