OSMANLI DEVRİ İLK MAHALLE MUHTARLARI MÜHÜR ÖRNEKLERİNDEN

Mahalle muhtarlarına ait ilk mühür örneklerinden bir kaç tane...
Yorumlar