RAMAZAN EĞLENCELERİ1869 senesi Ramazan ayında İstanbul’da ne eğlenceler yapılmış yahu. Kılıç yutan adam, bale, pandomim gösterileri bile varmış. Üzerine de âlâ meyve piyangosu.  İftardan sonra afiyet olsun…


METİN;


İşbu Ramazan-ı şerifin ibtidasından hitamına değin beher gece İskilip Hanı’nda Kasparyan şakirdlerinden Kostaki Kaliçi ve Hacı Mikail Pambukcuyan Kunpanyası canbazlık ve pandomine ve balet ve sair zorbazlık oyunlarını icra edeceklerdir. Ve kılıç yutan meşhur Maroke nam üstad dahi bir buçuk zira boyunda kılıcı kâmilen ağzına sokup ve buna emsal nice tuhaf oyunlar icra edeceği bazen dahi bir mikdar a’lâ meyve piyangosu çekilip her kime isabet eder ise meccanen verileceğini ilan ettiriyorlar.


Yorumlar