YILDIZ MAHKEMESİ DUHULİYE BİLETİMidhat Paşa'nın 27 Haziran 1881 günü Yıldız Parkı Malta Karakolhanesi'nde icra edilen mahkemesine giriş bileti. İngiltere sefiri Lord Dafrin namına hazırlanmış. 

Bu dava o zamanların Silivri mahkemesi olarak nitelenebilir aslında. Bugün de ABD Sefirine böyle bir duhuliye bileti hazırlamak lazım.

Yorumlar