CELAL BAYAR


Türkiye'nin siyasi hayatında önemli bir yeri olan Celal Bayar'ın üç farklı resmini sunuyorum. Kurtuluş Savaşı'nda Batı Anadolu'daki Yunan işgaline karşı propaganda yaparken kendine Galip Hoca adını takmış ve kıyafetini de hoca kıyafeti olarak düzmüştür. Aynı sıralarda İzmir dağlarında çetecilik yapmaktayken kıyafeti de haliyle bir çeteci kıyafetiydi. İşte bu teşkilatçı adam iki-üç sene sonra Lozan'da düvel-i ecnebiye ile yapılan barış görüşmelerinde Türkiye'yi diplomat olarak temsil etmiştir. Lozan görüşmelerinde görevli olan Şair Yahya Kemal ile birlikte çektirdikleri bu hatıra fotoğrafı ile tablolar Gemlik-Umurbey'deki Celal Bayar Müzesi'nde bulunmaktadır.


Celal Bayar İzmir dağlarında çeteci kıyafetiyleCelal Bayar "Galip Hoca" kimliği altında Yunan işgaline karşı propaganda faaliyetleri esnasında

Celal Bayar, Lozan'da Yahya Kemal ile birlikte. Resmin tarii 30 Ocak 1923. Altyazısı "Lozan'da müşterek hayatımızın hatırası"


Yorumlar