LAMİİ ÇELEBİ VE KEŞİŞ DAĞI

Lamii Çelebi bugün Uludağ dediğimiz dağ silsilesine kendi zamanında “Keşiş Dağı” denilmesine fena bozulmuş ve çeşitli tevillere sığınıyor. Cumhuriyet döneminde, meşhur Doktor Osman Şevki Bey, bu dağa “Uludağ” ismini önermiş ve isim tutmuştur. Kendine de soyadı olarak Uludağ’ı seçen Osman Şevki Bey, Lamii Çelebi’nin yakındığı husustan bizi kurtarmıştır.
«(Nesir) Amma yine bu kûhsâr-ı nâmdâr ol akvâm-ı küfre nisbetle şöhret bulmuştur ve ol fırak-ı tuğyâna izâfetle meşhûr olmuştur…»


Yorumlar