GÜVERTEDE YORGAN-YASTIKLI ROMANYA SEYAHATİ İLANI


Sinan ÇULUK

1911 yılı Ağustos ayında Meclis-i Ayan üyelerinden Besarya Efendi öncülüğünde bir heyet tarafından Romanya seyahati organize edilir. Geziye katılacaklar Romanya'nın Daçya vapuruyla Galata rıhtımından hareket edeceklerdir. Birinci mevki 8 ve ikinci mevki biletleri 6 Osmanlı lirasına satılmaktadır. Kamarada yatacak ve yemek verilecek birinci mevki yolcuları için sorun yoksa da ikinci mevki yolculara uygun görülen yatacak yer ve ikramı aşağıda aktarıyorum. Günümüzün gemi acentalarına duyurulur.

İKİNCİ MEVKİ BİLET HAMİLLERİ

Birçok züvvarın ricaları üzerine ve kamaraların adem-i kifayesi ve havaların sıcak olması nazar-ı dikkate alınarak elli kişi güverteye alınacak ve heyet, güverte yolcularının istirahatlerini temin etmek üzere gece halı seccadeler üzerine yorgan ve yastık verilerek yatırılacaktır. Vapurda güverte yolcusu kendi hesaplarına taam edeceklerdir.
Yorumlar