GENÇ CUMHURİYETİMİZİN GENÇ MAARİF VEKİLİ VE ÂTEŞÎN HATİBİ HAMDULLAH SUBHİ BEY


Hamdullah Suphi Bey, Türkçülüğün mümtaz simalarının en önde gelenlerindendir. Türk Ocakları deyince akla ilk gelen isimdir. Yıllarca başkanlığını sürdürdüğü bu kuruma çok hizmeti geçmiştir. İstiklal Marşı’mızı yazması için Mehmet Akif’i ikna eden ve şiirini ilk önce TBMM kürsüsünde okuyan da odur. İki defa Maarif Vekili (Milli Eğitim Bakanı) olmuştur.

Resimli Gazete, 4 Mart 1925’de ikinci defa getirildiği bakanlık görevindeyken 27 Haziran 1925 tarihinde kapak fotoğrafında Hamdullah Subhi Bey’e yer vermiştir. Pek bilinmeyen bu resmini “Tarih Yazıları” dostlarına takdim ediyorum. Her Türk gencinin Hamdullah Subhi Bey’in biyografisini ve çalışmalarını muhakkak okuması gereklidir.
Resim altındaki yazının çevrimi aşağıdadır.

“Maarif Vekili Hamdullah Subhi Bey bugünkü münevver Türk gençliği için hiç de meçhul bir sima değildir. Hamdullah Subhi Bey bundan on beş sene evvel Türkçülük cereyanına pişuva olarak bu uğurda çok çalışmış ve bir çok müşkülata galebe çalmıştır. Bugünkü kuvvetli Türkçülük cereyanını gayet tabiî addediyoruz. Halbuki bundan on beş sene evvel eski Osmanlı İmparatorluğu dahilinde Türkler arasında kuvvetli bir milliyet cereyanı uyandırmanın ne kadar müşkül olduğu o zamanın halet-i ruhiyesini bilenlerce malumdur. İşte Hamdullah Subhi Bey âteşîn hitabeti, yorulmayan sa’y u faaliyetle bu mesut cereyanı uyandırmış ve Türk Ocakları’nın teşkilatı için pek kıymetli mesai sarf eylemiştir. El-yevm İstanbul’da bulunarak mektepleri teftiş eden Maarif Vekilimiz hisse-i mefharet ve muvaffakiyeti on beş sene evveline raci’ olan fa’âl bir Türk gencidir. Genç cumhuriyetin, Hamdullah Subhi Bey gibi genç maarif vekilinden bundan sonrası için de pek çok hizmetler beklediği muhakkaktır. Vekilimize muvaffakiyetler temenni ederiz.”

Yorumlar