FERYATLARIM


Yaşar Nezihe [Bükülmez] Hanım'ın "Feryadlarım" isimli şiir kitabınının PDF'sini buldum. Beni yine hisli, kasvetli bir hale büründürdü..."Feryadlarım" şiiri hakikaten yürekli, cesur bir kadının kendine istinat noktası bulmasının ve feryat ede ede ayakta dimdik durmasının timsali gibi geldi bana. Bir de hoşluk yaşadım... Romantizmin en önemli aksesuarı "Pembe pancurlu ev" hayali, Nezihe Hanım'da "Üsküdar'ın ruhlu yerinde bir ev" hayaliyle yer değiştirmiş. Bu ruh onu ayakta tutuyormuş zahir...Biz sosyalist şair diye bilirdik kendilerini, meğer ruhçu tarafı da varmış.

Şiirin tamamı çok uzun, bir sayfasını paylaşıyorum.
...
Saçlar beyaz olmuş, seneler kaddini bükmüş,
Kâbûs-ı ma’îşet o za’îf dûşuna çökmüş;
Olmuş o güzel yüzde derin çizgiler hâsıl…
Hâlâ kara bahtım beni etmez sana vâsıl!
Karşımda tecessüm eder evlad u iyâlin
Kalmaz eseri dildeki âlâm u melâlin
Bir zevce yanında, iki mes’ûd büyük evlâd,
Bir evli kerîme ile bir de yeni dâmâd.
Bir muntazam ev Üsküdar’ın ruhlu yerinde,
Nâzır denize, bir tepenin en üzerinde;
Bir bahçesi var türlü çiçeklerle müzeyyen,
Güllerle, semenlerle, çemenlerle mülevven.
Evlâdların etrâfında pür-neş’e dizilmiş,
Kalbin de geçen yılların altında ezilmiş.
...


Yorumlar