ŞEYH RÜYASINDA PADİŞAH GÖRMEKRüyada padişah görmek bazı şeyhler için vaka-i adiyeden sayılır. Eskiden de günümüzde olduğu gibi böyle olaylar olsa da olmasa da “şeyh uçmaz mürit uçurur” darb-ı meselince kulaktan kulağa yayılıyor, bazen de kağıda dökülüp geleceğe bırakılıyordu. İşte böyle bir belgede anlatıldığına göre Şeyh Ali Efendi diye birisi padişahı rüyasında görmüş. Şeyhin evine misafir olan padişaha şeyh bir kahve pişirmiş. Fincanı ikram ederken padişah kahvenin üzerine iki adet nâr yani kor ateş koymasını emretmiş. Padişah kahveyi içince istifra edip şeyhe “Hamdolsun midem bozulmuştu, savuşturdum, Allah senden razı olsun” demiş.
Varın tabirini siz yapın…

METİN:

İşbu Zilkade’nin yirmi üçüncü gecesi Şeyh Ali Efendi padişah hakkında bir rüya görüp şeyh efendinin olduğu haneye padişah gelüp efendi kendü eli ile bir kahve pişirüp bir fincana koyup padişaha verdikde padişah emr idüp “kahvenin üzerine iki aded nâr koyasın” dedikde efendi dahi fincanın üzerine iki aded ateş vaz eyledikde der-akab padişah nûş idüp padişaha der-akab bir istifrağ gelüp [okunamadı] ve padişah şeyh efendiye hitab “Lillahil Hamd midem fasid olmuş idi def’ eyledim. Allahu Teala senden razı olsun” deyü emr buyurmuşlar.
Yorumlar