Atatürk Gülcemal vapuru ile yaptığı bir yolculukta vapurun şeref defterine şu ibareleri yazmış; “5 Haziran 1926 – Gülcemal vapurunda gördüğümüz intizam ve mükemmeliyet şayan-ı takdirdir. Müdir-i umumi beyefendiye, geminin süvarisine ve bütün mürettebatına teşekkür ederim. [İmza] Gazi Mustafa Kemal

[Yazının üstündeki antette “Türkiye Seyrüsefain İdaresi Gülcemal vapuru” yazılıdır. Bu fotoğraf eskiden Deniz Müzesi’nde teşhir ediliyordu. Sonrasını bilmem.]


Yorumlar