SİNEPERVER VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ


Fatih Eski Alipaşa Caddesi'nde tarihi Sineperver Valide Sultan Çeşmesi. Restore edilmiş, iyi olmuş. Yüzü gözü açılmış. Kitabeyi de yeni yazıya aktarmışlar. Kimler yapmışsa gayretlerine teşekkürler. Birde kitabedeki tarihi doğru yazsalardı dört dörtlük iş olacaktı. 1212 olarak sehven yazılan tarihin doğrusu Hicri 1241-Miladi 1825/26 olarak düzeltilmeli. "Sahibü'l-hayrat" ile başlanmış, bunu "sahibetü'l-hayrat"  olarak tashih etmeli. Kitabenin hattatı imzasını da atmış. "Hurrire Sükuti - Sükuti yazdı" olarak bu imza da ilave edilmeli.

Yorumlar