DÖRDÜNCÜ MURAD'IN YAHYA EFENDİ'DEN İSTEDİĞİ TÜTÜN FETVASI

Sinan ÇULUK


Dördüncü Murad tütünü yasaklayacak ama fetvasız olmaz. Bunun için Şeyhülislam Yahya Efendi'ye müracaat eder. Sorusunu esprili bir şiir şeklinde sorar. Yahya Efendi de altta kalmaz, aynı ölçü ile fetvayı verir.

Bu fetvalar tabii ki millete sökmez ve Dördüncü Murad sonrası devlet buradaki gelir kaynağını gözden kaçırmaz. Haram olduğuna dair verilen fetva helale çevrilir. "Gelir varsa fetva devrilir."Sual-i Sultan Murad-ı Gazi der-Hakk-ı Duhan ez-Şeyhülislam Yahya Efendi


Ey müfti-i müşkil-küşa
Ey alim-i devr-i zaman
Ey fazıl-ı sahib-eda
Dana-i esrar-ı nihan
Bu müşkili bana beyan
Etmediler cümle cihan

Kim şimdi bu halk-ı cihan
Rağbet idüp içer duhan
Bunda nef'i var mı acep
Mass etmeden nola sebep
Birkaç değildir belki hep
İçer duhan pir u civan
E ya nedir merre
Yoksa helaldir lütfeyle
Haram mıdır lillah içün
Vergel cevap şimdiki an

El-Cevap Allahu A'lem

Her kim ki şürb eyler duhan
Alur cehennemden nişan
Öz malına eyler ziyan
Ta'zir eyle ulu cihan

Yorumlar