CEVDET PAŞA'NIN GÜFTESİ

Sinan ÇULUK

Cevdet Paşa da az değilmiş hani...Mecelleci, Tarihçi, İbn-i Halduncu, Abdülhamidçi vs. vs.  Ahmed Cevdet Paşa'nın bir de "güfteci" özelliği varmış. Ne şarkı ama... Hocam beni şaşırttı... 

Şarkı-i Diğer

Aklımı aldı benim bir nev-civan
Dâd elinden ol perinin el aman
Edemem hiç kimseye sırrım beyân

Aşk ile halim yaman oldu yaman
Gayri yok sabretmeğe tâb u tuvân

Yansa da ateşlere cân u beden 
Yâre takrir edemem bu hâli ben
Bari ey bâd-ı sabâ sen söylesen

Nakarat

Eşk-i çeşmim ile yazsam arzuhal
Rahm eder mi hâlime ol nev-nihâl
Vaslı hülyasıyla oldum bî-mecâl

Nakarat

Kaşı üzre nâz ile eğmiş fesi
Turrası başdan çıkardı herkesi
Cevdet’in tâ çarha çıkdı nâlesi

NakaratYorumlar