PANÇE DOREF

Sinan ÇULUK

Bulgaristan'a Osmanlı belgelerinin satılması olayında adı en çok geçenlerden birisidir Pançe Doref. Mükemmel Türkçe biliyor ve gayet güzel Rika ile de elyazısı yazıyor. Bu adam Bulgaristan'ı bağımsızlığa kavuşturan kadronun tamamında olduğu gibi Galatasaray Lisesi mezunu. İkinci Meşrutiyet Meclisi'nde de Manastır Mebusu. Fotoğraf o zamandan kalma. Cumhuriyet'den sonra da sık sık gelip gidiyor ülkemize. 1931 senesinde Maliye memurlarını bir şekilde ayarlayıp, kurulan komisyonda Osmanlı belgeleri için işe yaramaz, fersude belgeler olduğu yolunda rapor verdiren ve satılmalarını sağlayan adam olduğu epeyce iddia edilmiş. Daha sonra komisyon üyeleri tutuklandı ve mahkemeleri sürerken biri vefat etti. Cumhuriyetin Onuncu Yılı'nda ilan edilen genel af gereğince de diğerleri tahliye edildi. Bu davanın belgeleri
muhtemelen İstanbul Adliye binası yangınında yok oldu ve günümüze ulaşmadı. Dolayısıyla tarihi bir hadisenin arka planı aydınlatılamıyor ve spekülasyonlara açık bir halde önümüzde duruyor. Bulgarca bilen tarihçilere hatırlatayım, monografik bir tez gayet iyi giderdi. Bulgaristan arşivlerinde bu zata dair belgelerin olmaması düşünülemez.


Yorumlar