AYAKAPI HAMAMI VE ÇEŞMESİ

AYAKAPI HAMAMI

Bir şekilde özel kişilere satılarak "al da harab et" denilen ecdad yadigarı eserlerimizin en birincilerinden Mimar Sinan eseri, Nurbanu Valide Sultan vakfından Ayakapı Hamamı. Web ortamında epeyce malumat var. Şehrin yüzü suyu olan bu hamam hürmetine kısa kesiyorum.
 Kitabesi:

Bi-hamdillah bu cây-i hürrem-âbâd
Hezârân sa’yle çün buldu itmâm
Bu âlî menzile denildi tarih
Ki yüzü suyudur şehrin bu hammâm 990  

AYAKAPI ÇEŞMESİ

Ayakapı Hamamı'nın tam karşısında yolun yükselmesi ve sokak dokusunun bozulmasıyla ortada kalmış bir çeşme.

Kitabesi

Bu cihan içre bilin ey teşneler
Ab-ı Kevser’dir beşi bu eşmenin
Dedim içen âşıka târihdir
Nûş-ı cân ola suyu bu çeşmenin
Yorumlar

Musa Sen dedi ki…
Merhaba Sinan Bey

Buradaki çeşme kitabesini "Ab-ı Kevser’dir beşi bu eşmenin" şeklinde okumuşsunuz. Başka kaynaklarda “Âb-ı kevserdir eşi bu çeşmenin” şeklinde okunmuş. Sizin okumanız olan "beşi bu eşmenin" kitabeye göre doğru okuma. Eşme'nin pınar, kaynak manasına geldiğini öğrendim fakat "eşmenin beşi" ne demek bulamadım. Buradaki "beş" ne demektir acaba? Bilgilendirirseniz sevinirim.

Musa ŞEN