ISTVAN BORÇKAY'IN TACI

Sinan ÇULUK

Bir zamanlar canımız kimin kral olmasını isterse ona uygun tac imal ettirip kafasına o tacı geçiriyorduk. Bugün Transilvanya denilen Osmanlı'nın Erdel'i, Mohaç'da ortadan kaldırılan Macaristan Krallığının bir parçasıydı. Daha sonra Erdel'in özerk bir bölge olarak kalmasına karar verdik. Başına da İstvan Borçkay adında birini kral olarak tahta çıkardık ve İstanbul'da imal edilen tacı da ona hediye ettik. Sultan Birinci Ahmed devrinin sadrazamlarından Lala Mehmet Paşa'nın oturduğu tahtın yanına dizleri üzerinde gelen Borçkay'ın kafasına bu tac törenle oturtuldu. Osmanlıya bağlılık sözü veren yeni kral Borçkay acaba Macarların büyük önem verdiği bu tacın daha sonra Viyana Müzesi'nde sergileneceğini düşünmüş müdür?


Yorumlar