1885 YILINDA AMERİKA VE İNGİLTERE'DE BASILAN KİTAP ÇEŞİTLERİNE GÖRE SAYILARI


Takvim-i Ebuzziya'da 1885 senesinde İngiltere ve Amerika'da basılan kitapların konularına göre tasnifi ve sayıları veriliyor. O tarihte Osmanlı'da böyle bir istatistik tutulduğuna dair bilgim yok. Eğer bulursak mukayese ederiz. Rakamlarda dizgi hatası olmalı ki toplamlarda yanlışlık çıkıyor. Buna rağmen dikkate alınabilir bir doküman. Basın tarihiyle ilgili çalışması olanlara faydalı olabilir.


  

Yorumlar