SARAYLI FATMA HATUN’UN VASİYETNAMESİ

Sinan ÇULUK

Saraylı Fatma Hatun, sağlığında azad ettiği cariyesi Bahtiyar’a üç-beş parça eşyasını ölümünden sonrası için vasiyet ediyor. Saraylı bir hatunun listede gösterildiği gibi yorgan yastık nevinden köhne ev eşyalarını bile vasiyetname düzenleyerek bırakması ilginç gelebilir. O yılların anlayışı öyleydi. Nadir ve örnek bir belge olarak takdim edilir…

Belge Metni:

Vasiyetnâmemdir ki câriyem Bahtiyar’a teberru’ eylediğim eşyalar beyan olunur.

Köhne Yastık adet 5
Köhne Minder adet 2
Köhne Şilte adet 2
Köhne Mak’ad-ı Çuha adet 2
Köhne Yorgan adet 3
Köhne Baş yastığı adet 3
Abdest leğeni adet 1
El leğeni Adet 1
Güğüm Adet 1
Tencere Adet 2
Sahan maa kapak Adet 4 4
Köhne entari Adet 2
Köhne çamaşır Adet 1

Mezkûr Bahtiyar câriyem azadlı olup bu zikr olunan eşyâları ve evim içinde hasıra varıncaya kadar cümlesini câriyem Bahtiyar’a hâl-i hayâtımda ve kemâl-i sıhhatimde teberru’ ve hîbe-i şer’iyye ile hîbe ettim. Bi-emrillahi teâlâ “Küll-i nefsin zâikatü’l-mevt” mazmûnunca va’dem temâm olup vefât edersem bir kimesne rencîde etmesin her kim rencîde ederse yevm-i kıyâmette iki elim yakasındadır. Bu vasiyyetnâmeme amel ve itibâr oluna. 29 Ra. 1194 [4 Nisan 1780]

Bende
Fatıma
Hatun
Saraylı
 

Yorumlar