İZMİR KEMERALTI ÇAKALOĞLU HANI ÇEŞME KİTABESİ


Sinan ÇULUK


Habbezâ hayrât-ı uzmâ selsebîl-i nev-edâ
Abd-iGaffârzâde’nin ihyâsıdır pâkize-câ

Mahzen-i dilden verildi nakd-i hâlis sarfına
Cami-i Bâlâyı içre oldu bu hayr ibtidâ

Hiç attaşine bu mahalde yoğidi mâdan eser
Teşnegân-ı Hân-ı Mısr’a nîk akıtdı kuyiyâ

Çûn kelâm-ı “Men Nebîallah” ile âmil olup
Hazret-i Rezzâk-ı âlem lutfla kılsun cezâ

Hâfızâ târîhini bâ-aşk-ı kayd söyleyevir
İç suyun bi’l-besmele Hacı Ahmed’e kıl sen senâ

Sene 1220

Yorumlar