İSTANBUL SURİÇİ TAHRİR GÜZERGÂHI1793 senesinde Ali Hulusi Efendi’ye İstanbul’da han ve dükkanlarda kalan bekar ve amele makulesinin tahriri görevi verilir. Bu görevi başarıyla yerine getiren Ali Hulusi Efendi’nin o günkü güzergahını bugün okuyarak takip etmek bana epeyce keyifli geldi. Bir şehrin yer isimlerini iyi niyetle bile olsa değiştirmemenin önemi şu belgeyle daha bir ortaya çıkmıyor mu? Şehrimizi halen bu mevki isimleriyle tanıyabiliyoruz. Değiştirilmiş olsalar hiçbir şey anlayamazdık…

Belge Metni:

Bâ-fermân-ı âlî Divanyolu’nda Irgad Pazarı kurbunda Halıcı Hasan Camii civarından Destereciler başından Kökçüler Kapısı’nda sebil önünden Buğdaycılar Kapısı haricinden Simkeşhane önünden Hasan Paşa Hanı’ndan Koska’dan Laleli Çeşme’den İğciler Camii’nden Aksaray Kolluğu önünden Murad Paşa’dan Yusuf Paşa Çeşmesi’nden Taş Kasap’dan Molla Gürani’den Kaliçeciler Köşkü’nden Lutfi Paşa ve Nakkaş Paşa’dan Tatlıkuyu’dan Yeni Bahçe Kolluğu civarından Topkapı dâhilinden Kürkçü Camii’nden Şehremini ve Hasfırın’dan İnadiye’den Odabaşı Çarşısı’ndan Macuncu’dan Mevlevihane Yeni Kapısı dâhilinde Mimar’dan Silivri Kapısı dâhilinde İbrahim Paşa Camii kurbunda Altımermer ve Ali Paşa Camii’nden Davud Paşa’dan Haseki’den Cerrah Mehmed Paşa Camii’nden Avrat Pazarı’ndan Yenifırın’dan Çınar’dan Koca Mustafa Paşa’dan Bâb-ı Yedikule dâhilinden Samatya Kapısı dâhilinden Ağa Hamamı’ndan Davud Paşa Kapısı dâhilinden Langa Yeni Kapısı dâhilinden Mirahur Hamamı kurbunda İğne Bey Mahallesi’nden Musalla’da Alaca Mescid kurbundan Nişancı-ı Atik Mehmed Paşa Camii’nden Muhsine Hatun nâm-ı diğer İbrahim Paşa Camii’nden Kadırga Limanı’ndan Bali Paşa Çeşmesi kurbunda Çadırcı Ahmed Mahallesi’nden Gedik Paşa’dan Irgad Pazarı Parmak Kapı’dan Okçularbaşı’nda sebil pîşgâhına gelince cadde-i tarîkda ve esvâk-ı sâirede vâki‘ olan dekâkînlerde ve hanlarda kâin olan kesân ferden ferden tahrir ve konşuları birbirlerine kefile rabt olunarak Ali Hulusi Efendi’nin tahrir ve verdiği defterin suretidir.

Yorumlar