DEVLET ARŞİVLERİ KATALOGLARINA ULAŞMAKSevgili dostlar, Türkiye'de iyi şeyler de oluyor. Bilgiyi tekelinde tutarak getirisiyle kitlelerin iliğini kanını emen, maddi manevi istismara yönelik fiiliyata aracılık etmesini sağlayanlar ilk çağlardan bu yana toplumların karabelasıydı. Tapınakların en kutsal yerlerini arşiv belgelerinin saklanmasına tahsis ederlerdi. Bilgiyi elinde bulunduranlar, topluma neyin doğru, neyin yanlış olduğuna dair şartlandırmalarla bir istikamet çizerlerdi. Onların haricinde sesi çıkanlar olmuşsa bile günümüze ya yanlış aktarılması için tahrif edilir, ya da metrukati yokedilirdi. Bu seti aşıp da kendini ortaya koyanları ve bu güne aktaranları biz zaten ya peygamber, ya veli ya da düşünür olarak biliyoruz. Onlar bilgiyi topluma kazandırmanın, şartlarını insanileştirmenin derdindeydiler.Batı dünyasından başlayarak yavaş yavaş direnç noktasının kırıldığı Aydınlanma Çağı’ndan bu yana bilgi, ulaşabilen herkesin ortak malı haline geldi. Bize de yansıması kaçınılmaz olan bu cereyanın tesiriyle açılan imkanlardan toplumumuz halen tamamen istifade edemiyor. Elinin altındaki bilgi kaynakları “bir tık” kadar ötesinde iken hâlâ onun bunun ağzından çıkacacak “hakikatli sözlerin hikmetli sığınağı”nda bir tecelli bekliyor.

Bu ülkenin bir avuç fedakar arşivcisi, yıllardır tozun toprağın içinden çıkarıp yeniden canlandırdığı milyonlarca belgenin, irfanından, hissiyatından, maddiyatından çıkarılacak zihniyetle kurulacak yeni bir dünyanın hazırlığını yapıyor. Kimisi farkında, kimisinin ne umurunda. “Gelin bu dünyayı değiştirelim diyenler”, muhakkak ki bizden öncekilerin acılarını, hüzünlerini, tecrübelerini değerlendiriyorlardı. Ancak ulaşabildikleri bilgi kaynaklarını sadece alınabilecek makam, mevki ve unvanların sermayesi olarak görebilen nâkillerin [aktarıcıların] icraatı bu değerlendirmeye yeterli bir kaynak olamaz. Herkesin bu bilgiyi kendi meşrebine, zevkine, irfan ve becerisine göre değerlendirmesiyle çıkarabildiği sonuçların biraraya gelmesi toplumsal ortak aklın devreye girmesini sağlar. Bunun yolu da sorgulayan insan neslinin bu topraklarda yeşermesi için gereken ortamı hazırlamakla olur.

İşte bu ortamın en önemli ayaklarından biri belge üzerinde araştırmaya hazırlık olarak internet ortamında katalog sorgusu yapılabilen Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesidir. Osmanlı ve dünya tarihinin dört-beş yüz yıllık bir zaman dilimindeki olaylar ve şahısların kelime sorgularının yapılabildiği milyonlarca belgenin özeti elinizin altındadır. Tasnifi yapılan belgelerin özetleriyle her an zenginleşen canlı bir organizma gibidir. Buralardaki katalog özetleri Google veya diğer arama motorlarının taramasına kapalıdır. Ancak kullanıcı adı ve şifre alarak kendiniz sorgulama yapabilirsiniz. Aşağıdaki ekran görüntülerini takip ederseniz alacağınız şifre ve kullanıcı adınızla aklınıza takılan her konuda sorgulayın. Yeni dünyanın muhteşem bilgi hazinesini elinizin altından eksik etmeyin.


Yorumlar