ÇANAKKALE, DERVİŞ VE ŞEYHAbdullah Cevdet Resimli Gazete’ye 21 Eylül 1329 tarihli  ve “Çanakkale, Derviş ve Şeyh” başlıklı bir yazı göndermiş. Arkadaşı Dr. Kaymakam Cemil Bey isimli  birinin Çanakkale seyahatinden izlenimlerini aktarmış. Çanakkale fırıncılarının kâmilen Rum oluşlarının gayet enteresan sebebini bu yazıdan öğreniyoruz. Halk arasından bir nakil olmasına rağmen isabetli ve gerçekçi bir yaklaşım. Ben de hep fırıncıların neden Rum olduğunu merak ederdim…Bu memleket nerelerden geliyor ey ahali…

İktibas  Metin:

---Bütün sahil Rumlarındır. Fırıncılar tamamen Rum’durlar. Müslümanlar bunun böyle olmasına ve kalmasına ihtimam ediyorlar. Buna merak ettim niçin Müslüman ekmekçi olmamasına dikkat olunuyor dedim, dediler ki “undan nân-ı aziz (ekmek) yapılır nân-ı aziz nimettir. Bunun üzerine basmak küfürdür. Müslüman fırıncı olmasını istemek bir Müslümanın küfr ve günaha düşmesine sebep olmaktır. Çünkü fırında nasıl olsa yere un dökülür, bu unu çiğner, günaha girer. Ama Rum’un bundan korkacağı yoktur”
Hatta (Değirmen’dere) de bir Rum fırıncı varmış, vefat etmiş, yerine diğer bir Rum fırıncı bulup getirinceye kadar (Değirmendere) ekmeksiz kalmış. Bu keyfiyeti Değirmendere’li bir adam bizzat bana hikaye etti. ---


Yorumlar