BUCAK AŞİRETİ'NDEN OSMAN HULUSİ PAŞA


HÜVEL BAKİ
Siverek eşrafından Hacı Ali Efendizadelerden Bucak Aşireti reisi Muhammed Efendi mahdumu merhum ve mağfur el-Hac Osman Hulusi Paşa ruhîçün el-Fatiha. Tarih-i tevellüdü 1265 -Tarih-i vefatı 1323.

Bu kitabenin ait olduğu mezar Cağaloğlu-Türbe semtinde İkinci Mahmud ve İkinci Abdülhamid türbelerinin bahçesinde bulunmaktadır. Buraya Hanedan mensupları ile Tanzimat ve Islahat dönemlerinin en önemli bürokratlarını sinesinde barındırmasından dolayı bir nevi Devlet Mezarlığı ismi verilebilir. İkinci Abdülhamid döneminde ölen Osman Hulusi Paşa’nın Bucak Aşireti reisinin oğlu olması dışında bir önemi yoktur. Buna rağmen bu mezarlığa gömülmesi Abdülhamid’in nazarındaki önemini göstermektedir. Malumdur ki PKK’ya karşı verilen mücadelede bilhassa Tansu Çiller hükümeti döneminde bu aşiretin ismi sıklıkla duyulmuştur. Demek ki Abdülhamid politikaları bir yerlerde hala tasvip görüyor…

Yorumlar

msubasi dedi ki…
Çok teşekkürler bilgi için. Osman Hulusi Paşa dedemein dedesi olur, hakkında bilgiye hangi kaynaklardan ulaşabilirim acaba?
msubasi dedi ki…
Çok teşekkürler bilgi için. Osman Hulusi Paşa dedemein dedesi olur, hakkında bilgiye hangi kaynaklardan ulaşabilirim acaba?