SEYAHATÜ’L-KÜBRA

Sinan ÇULUK


Eğirdirli Karçınzade Şüleyman Şükrü Türk dünyasının seyahatname sahibi seyyahları içinde en fazla yer gezen şahsiyetidir. Evliya Çelebi’yi dahi geçmiştir. 600 sayfalık Seyahatü’l-Kübra ismini verdiği seyahatnamesini 1907’de Petersburg’da yine bir seyyah olan Abdürreşid İbrahim’in matbaasında bastırmıştır.

Hayli maceralı hayatını epeyce araştırdım, derli toplu bir monografi olacakken vefat yeri ve tarihini tespit edemediğimden, buluncaya kadar bıraktım. Eserinde, emperyalizmin Türk ve İslam Dünyası’nı nasıl tahrip ettiğini gözlemlerine dayanarak ayrıntılı ve doğru bir şekilde tasvir etmektedir. Günümüzde bile Mısır, Hindistan ve Çin üzerine burada olduğu kadar gerçekçi analizler yapılmamaktadır.

Türkiye’de nadir olan bu eserin İSAM’da bulunan nüshasının 17-18 sayfasının yırtıkları bantla yapıştırıldığından dijitalde okunamaz durumdadır. TBMM kütüphanesinde bulunan nüshası sağlamdır. Eğirdir Belediyesi’nin Salih ŞAPÇI’nın sadeleştirmesinden yayınladığı eser emek mahsulüdür ancak eksik ve dili tatsızdır. Orijinal baskısını en azından dijitalden temin edebilecek, Tarih ve Türk Dünyası üzerine kafa yoran arkadaşlara tavsiye ederim.Yorumlar