PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN TÜRBESİ
Sinan ÇULUK


Bu fotoğraf çok kişinin kafasını karıştıracaktır. Aksaray semtinin nasıl tarumar edildiğini, İstanbul’un ortasındaki bu nezih mahallenin, gelişmişlik safsatası uğruna fuhuş, karapara ve her türlü pisliğin döndüğü bir merkez üssü haline getirildiğinin de ispatıdır.

Solda Sultan Abdülaziz’in annesi Pertevniyal Valide Sultan’ın türbesi, sağda ise camii karşımızda durmaktadır. Bu Valide Sultan, oğlu Abdülaziz ve torunu Veliahd Şehzade Yusuf İzzettin Efendi ne yaptılar ki nesiller boyu dinmeyen bir kin ve nefrete kurban gittiler. Nezdimde zerre kadar itibarı kalmayan Cevdet Paşa bile İkinci Abdülhamid’e yalakalığını yapmak için sunduğu Tezakir’de, Pertevniyal’i Baron Hirsch’ün rüşvet verdiği mürteşiye olarak gösterir.

Yılmaz Öztuna neye dayanarak iddia ediyorsa Pertevniyal’in soyunu Türk olarak belirtir. Saray çevresinden kalanlardan edindiği malumat bu yönde olabilir. Belki de sır burada gizlidir.

Bu mazlum ocaktan önce Sultan Abdülaziz cinayet süsüyle katledildi intihar dendi, oğlu Veliahd Yusuf İzzeddin katledildi intihar dendi, annesi en ağır hakaretlere maruz bırakıldı. Mahremiyetine saldırıldı. Vefatından sonra da türbesi dalavere ile ortadan kaldırıldı, mezarı talan edildi, kemikleri denize atılmak üzere iken Fazıl Ayanoğlu sayesinde saklandı.

Sonradan türbesinden kalan taşlarla caminin bahçesine bir türbe inşa edildi de ruhu biraz huzura kavuştu. Şimdilerde de türbe uzun süredir bitirilemeyen bir restorasyon sebebiyle kapalıdır. Münevver Ayaşlı, Menderes’in başına gelen felaketin Vatan-Millet caddeleri açılırken yıktığı hanelerden yükselen beddualar sebebiyle olduğunu ima eder. Kimbilir Pertevniyal Valide’nin ruhu da bu beddualara katılmıştır!


Yorumlar