KEMANİ TATYOS EFENDİ

Sinan ÇULUK

28 Nisan 1913 tarihli Şehbal Gazetesi’nden alınma bir haber sunuyorum.
 

Tam yüz yıl öncesine ait bu haber Ermeni cemaatinden bir Osmanlı vatandaşı iken o sıralarda vefat eden Kemani Tatyos Enserciyan Efendi’nin ardından kaleme alınmıştır. Türk musikisinin en beğenilen birçok şarkısında imzası vardır. “Gamzedeyim deva bulmam” diye bilinip halen beğeniyle dinlenen Uşşak şarkı onun bestesidir. Bu topraklarda huzur içinde bir arada yaşama kültürünü geliştiren Anadolu insanına selam olsun. Bu kültürü dinamitleyen her unsur da belasını bulsun. 
 
ŞEHBAL GAZETESİNDEN İKTİBAS:

Müteveffa Kemani Tatyos Efendi Sefalet ve mahrumiyet içinde muhît-i bî-kaydına veda eden bu zavallı musikişinasın bir kıymet-i sanatkaranesi vardı, o derecede ki “piyasa” denilen mehafil-i musikiyenin en muktedir söz bestekarı idi denilebilir. Tatyos Efendi Ortaköy’de 1274 tarihinde tevellüd etmişti. Bir çok şarkılar bestelemiş, müteaddid saz âsârı tasnif etmiştir. Ez-cümle Rast, Uşşak, Hicazkâr Kürdî, Karcığar, Sûz-i nâk pîşrevleriyle Karcığar, Hüseynî, Hicazkâr Kürdî saz semaîleri maruftur. Neşr edilmemiş bazı âsârı daha mevcut olduğu söyleniyor. Yeni bir tasviri bulunamadığı içün –alem-i matbuatımızda vefatı maatteessüf pek mühmilane telakki olunan- bu biçare sanatkârı büsbütün mensî kalmaktan vikaye maksadıyla yegâne mevcut gençlik resmini derc ediyoruz. Terceme-i haline dair şu kısa malumatı da Ahmed Rasim Beyefendi’nin Tasvir-i Efkar’da münteşir bir makale-i kadr-şinâsânesinden iktibas ettik.


Yorumlar