AYASOFYA'NIN İZNİK ÇİNİSİ HAYRAT PANOSU

Sinan ÇULUK

643 senesinde Receb ayının ilk günlerinde Ayasofya Camii’ne asılmış bir pano.Muhtemelen Regaib Kandili hatırası…

İznikli Tabakzade Kethüdayeri Mehmed Bey tarafından hayrat olarak asılmış. İznikli birinden herhalde İznik çinisi gelir. Kabe, Mekke ve Medine tasvirli…

Aidiyet Kitabesi:

Sahibü’l-hayrât ve’l-hasenât Tabakzade Kethüdayeri Mehmed Bey el-İznikiyyü’l-cündî.

Hayra yazsun şerrini anın Kirâmen Kâtibîn
Kim anarsa bir duadan işbu hayrın sahibin

Tahriren fî evâil-i Recebü’l-Mürecceb li-seneti selase ve hamsîn ve elf. Allahümmağfir li-sahibihi ve’l-katibihi ve kariihi. Sene 1053. [Eylül 1643]


Sahi
bü’l Hayr rûhîçün Fâtihâ maa’s-Salavât.


Yorumlar