AVDETİ TAİFESİNDEN İSTANBUL ÇORAPÇILARI Sinan ÇULUK


Yoğunlukla İstanbul'da yaşayan Selanikli-Dönme-Sabetayist adlarıyla bilinen grubun daha çok 1924 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Anlaşması ile Türkiye’ye geldiklerine inanılır. Oysa 1250 tarihli belgede de açıkça görüldüğü üzere bunlar İstanbul’da sayıca gayet fazla ve çorap ticaretiyle meşgul insanlardı. Öyle ki Selanik’ten asker toplanmasında bile İstanbul’a yerleşenler yüzünden zorluklar yaşanıyordu.  Üstelik Bülbülderesi mezarlığında gömülü Selanikli Motoş Efendizade Ali Ağa da İstanbul Çorapçılar Kethüdası’ydı.….Avdetiyan taifesinden ekseri çorap ticaretiyle Deraliyye’de olduğundan bu tarafa avdet etmeleri irade-i seniyyeye menut olan mevaddan bulunduğu….
Selanikli Motoş Efendizade merhum Çorapçılar Kethüdası Ali Ağa’nın 4 Şaban 1294 [14 Ağustos 1877] tarihli mezartaşı


Yorumlar