NE UTANMAZ KÖPEKLERİZ


Edepsizlikde tekleriz
Kimi görsek etekleriz
Hak’dan da yardım bekleriz
Ne utanmaz köpekleriz

Biz bakmadık sağa sola
Düşman girdi İstanbul’a
Vatanı satdık bir pula
Ne utanmaz köpekleriz.

Girme vatan kavgasına
Yetiş rütbe yağmasına*
Düşdük dünya safasına
Ne utanmaz köpekleriz

Dalkavuklukla irtikab
İşte etti bizi harab
Sen ne dersin Şevket-Meâb
Ne utanmaz köpekleriz

İnsan mı neyiz seçilmez
Bir zehirdir ki içilmez
Taframızdan da geçilmez*
Ne utanmaz köpekleriz

Vatanın girdik kanına
Leke getirdik şanına
Hepimizin yuf canına
Ne utanmaz köpekleriz

Namık KEMAL

(*açık olmamakla birlikte rütbe ve taframızdan olarak okunabilir)

Belge, Cevdet Paşa'nın evrakı arasından çıkmıştır. Namık Kemal'e aidiyeti belgede yazılı değildir. Kamuoyundaki genel kanaate uyularak şiir Namık Kemal'e maledilmiştir.

Yorumlar