CAN YAKAN GADDARLAR

Tam yüzyıl önce Balkan Savaşı'nda zulme uğrayanlar için basılan bir afişin altında gördüm. Şairini bilmiyorum. Yüzyıl sonra bugün de geçerli olmasını içime sindiremiyorum...

Can yakan gaddârlar bir gün gelir galtân olur
Saha-i kevn u mekân çeşminde bir zindân olur
Adl-i Mutlak’dan tehâşî etmeyen hâinlerin
İçdiği masum kanlar mahvına tûfân olur


Yorumlar