BABA YÜREĞİ - ÜÇÜNCÜ AHMED’İN DENİZDEN KORKAN ŞEHZADESİ

Sinan ÇULUK

Sultan Üçüncü Ahmed Han sanatkâr ruhlu ve icra ettiği sanatlarda da üstad mertebesinde bir hükümdardır. Hattat, okçu, musikişinas ve iyi bir insandır. Kızlarına olan sevgisiyle nâm salmıştır. Böyle merhametli bir babanın erkek çocuklarına olan sevgisini somut olarak gösterebileceğimiz bir belge de elimizdedir. Burada gösterdiğimiz kendi eliyle yazdığı belgede adını bilmediğimiz bir şehzadesi için sadrazamına verdiği emirleri görüyoruz. Denizden çok korkan şehzade ile birlikte Boğaz’ın karşı yakasına geçmek istiyor. Çekdiri türünde bir tekneyi şehzadenin hoşlanacağı şekilde donatmasını da emrine ekliyor. Ayrıca çekdiriye merdiveninden binmek zor olduğundan, kolay binebilmek için bir köprü yapılmasını da emrediyor. Demek ki padişah babaların da yüreği vardır. Merhametsizlik olarak adlandırabileceğimiz bazı icraatları için belki de yüreklerine taş bastılar. Allah kimseyi evlat acısıyla imtihan etmesin. Oturduğu yerden de ahkâm kestirmesin.


Belge Metni:

Sen ki Vezirim,
Veliyyü’n-niam Devletlü ve Necabetlü Efendimizin kemâl mertebe deryâdan havfları olmağla bu gün bir pâkçe donanmış çekdiri gönderesin. Bugün iskeleye yanaşup hazır olsun. İnşaallahu Te‘âla yarın süvâr olunup karşu geçilür. İskeleden çekdiriye süvâr olmağa bir köprü lâzımdır. Çekdirinin merdiveninden binilmek mümkün değildir. Ma‘lûmun oldukda bu gün hazır etdiresin ve sen dahi ale’s-sabah çekdiriye giresin.

Yorumlar