PADİŞAHIN KÖŞKÜNÜN DUVARLARINA BİLE İŞEMİŞLER!


Sultan Üçüncü Ahmed Han’ın kendi el yazısıyla sadrazamına yazdığı Hatt-ı hümayunudur. Bu belgede geçen köşkün hangisi olduğuu belli değildir. Bugünkü Gülhane Parkı girişinin solunda yer alan Alay Köşkü olabileceği tahmin edilen bir binanın altına, bakkal ve çakkal taifesi tarafından sürekli olarak umumi tuvalet muamelesi yapıldığını anlıyoruz. Daha önceleri tenbih edilmişler ama işemekten vazgeçmemişler. Üçüncü Ahmed’in canına tak etmiş olmalı ki sadrazama “tenbih ile olmaz, bir ikisini yakalayacaksın ve cezalandıracaksın” emrini veriyor. Kim bilir köşkün duvarları ne feci bir kirlilik altında ki temizlenmeğe muhtaç olduğunu da ilave ediyor.Belge Metni:

Sen ki Vezirim, hâlâ köşkün altında çakkal ve bakkal tebevvül etmeden fariğ olmadılar. Tenbih olmak ile zabt olmaz. Bir ikisini ahz edip tazire muhtaçtır. Ve tathir olmağa muhtaçtır.

Belge görüntüsü Baha Gürfırat tarafından “Belgelerle Türk Tarihi Dergisi”nin üç numaralı sayısında yayınlanmıştır. Blog metni bize aittir.

Yorumlar